SEZÓNA  2017– 2018

Lyžařská škola je určena pro výcvik a rekreační lyžování dětí ve věku od 6 let.
Výuka snowboardu  pro děti r.n. 2009 a starší v omezené kapacitě dle dohody s instruktory.

Základní kursovné  je  4 200,- Kč, druhé a další dítě v rodině 3 600,- Kč.

Přihlášky na sezónu 2017-18 je možné zaslat elektronicky na adresu: atelier@nytraplan.cz.

Termín pro podání přihlášek je do 31.10.2017.

Kurzovné je možné uhradit elektronicky na účet TJ SKOL BRNO,z.s. – 200 128 2707 / 2010, do zprávy uvést jméno dítěte.

Je možné se také domluvit na telefonních číslech :

  • 605 259 578  (Hana Nytrová)
  • 721 772 258  (Jana Hlínková)

CENA ZAHRNUJE

Dopravu autobusy, výuku na sněhu a pěší výlet, pojištění. U dvoudenních zájezdů pak ještě nocleh, první den večeři, druhý den snídani.

V kursovném nejsou zahrnuty náklady na lyžařské vleky.

K účasti na výjezdech lyžařské školy musí každé dítě mít:

  • vhodné oblečení, peníze na vleky, jídlo, batůžek na svačinu
  • lyže opatřeny bezpečnostním vázáním a pro přepravu lyží ochranný obal
  • lyžařskou helmu
  • při prvním zájezdu je nutné předložit potvrzení o seřízení vázání, příp. písemné prohlášení rodičů o seřízení vázání.
  • kopii karty zdravotní pojišťovny

V případě mimořádně velkého nedostatku sněhu u dvoudenních výjezdů bude zorganizován náhradní program, jednodenní výjezdy se při nedostatku sněhu  přeloží dle sněhových podmínek na 10.3.2017 nebo zruší. Informace o aktuálním stavu najdete na internetových stránkách školy vždy nejpozději ve středu do 20 hod. před následujícím výjezdem.

Za neúčast na výuce se náhrada neposkytuje, je však možné domluvit náhradníka na základě individuální dohody.

PŘIHLÁŠKA

Nezbytným předpokladem pro přijetí je vyplněná a rodiči podepsaná přihláška, kterou je nutné naskenovat a odeslat elektronicky na adresu atelier@nytraplan.cz nebo osobně po telefonické dohodě  (tel. 605 259 578 – Hana Nytrová).
Rodiče svým podpisem stvrzují, že souhlasí s režimem organizace jednotlivých výcviků na sněhu dle podmínek činnosti LŠ, zejména skutečnosti, že výcvik probíhá ve družstvech dle výkonnosti(děti jsou zařazeny do družstev po 4 – 8) na veřejných sjezdovkách.

Rodiče svým podpisem stvrzují, že přihlášené dítě je dostatečně fyzicky a duševně zdatné, aby uvedený režim podstoupilo a dodržovalo kázeň a  pokyny vedoucích. V případě nedodržení pokynů vedoucích výcviku, porušení kázně, nevhodného chování na lyžařském svahu nemohou vedoucí výcviku nést případnou odpovědnost.

Přihlášku lze vyplnit a vytisknout na: http://tjskol.cz/prihlaska/

PROGRAM LŠ NA ROK 2017-2018

KONDIČNÍ CVIČENÍ

Kondiční cvičení bylo pro malý zájem v minulých sezónách zrušeno.

VÝCVIK NA SNĚHU

Datum: 20.1., 27.1., 17.-18.2., 24.2., 3.-4.3., (10.3. – rezerva pro případ přeložení výjezdu z důvodu nedostatku sněhu)

Místo výcviku: Dle sněhových podmínek v lyž.střed.: Dolní Morava, Čeňkovice, Karlov, Praděd

Odjezd v 7.00 hodin od  Janáčkova divadla, návrat do Brna se předpokládá mezi 18 a 19 hodinou a bude vždy upřesněn u odjezdu autobusu.

JARNÍ VÝLETY

Pěší výlet se uskuteční 28.4.2017

Cyklistický výlet pro děti od 8 let se uskuteční v průběhu května nebo června.

Sraz a průběh výletů bude upřesněn na kondičních cvičení a na stránkách lyžařské školy.