Nezbytným předpokladem pro přijetí je vyplněná a rodiči podepsaná přihláška, kterou je nutné naskenovat a odeslat elektronicky na adresu atelier@nytraplan.cz nebo osobně po telefonické dohodě  (tel. 605 259 578 – Hana Nytrová).
Rodiče svým podpisem stvrzují, že souhlasí s režimem organizace jednotlivých výcviků na sněhu dle podmínek činnosti LŠ, zejména skutečnosti, že výcvik probíhá ve družstvech dle výkonnosti(děti jsou zařazeny do družstev po 4 – 8) na veřejných sjezdovkách.

Rodiče svým podpisem stvrzují, že přihlášené dítě je dostatečně fyzicky a duševně zdatné, aby uvedený režim podstoupilo a dodržovalo kázeň a  pokyny vedoucích. V případě nedodržení pokynů vedoucích výcviku, porušení kázně, nevhodného chování na lyžařském svahu nemohou vedoucí výcviku nést případnou odpovědnost.