Přihláška - TJ Skol z.s.

TJ Skol z.s. LYŽAŘSKÁ A SNOWBOARDINGOVÁ ŠKOLA BRNO

Aktuality

  • žádné aktuality

Přihláška

PŘIHLÁŠKA K ZAŘAZENÍ DO VÝUKY LYŽAŘSKÉ ŠKOLY PŘI TJ Skol z.s.

Jméno
Příjmení
 
Rodné číslo
 
Adresa včetně PSČ
 
 
Telefon
Email

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami činnosti LŠ a prohlašuji, že celkový zdravotní stav mého dítěte odpovídá nárokům na výcvik, který je běžný v LŠ.

V Brně dne

Podpis (jednoho z rodičů)Přihlášku naskenujte a elektronicky odešlete na adresu atelier@nytraplan.cz