TJ Skol z.s. Brno | Lyžařská a snowboardingová škola pro dětí ve věku od 6 let | 5 lyžařských výjezdů

TJ Skol z.s. LYŽAŘSKÁ A SNOWBOARDINGOVÁ ŠKOLA BRNO

MENU

Přihláška k zařazení do výuky lyžařské školy TJ Skol

Jméno
Příjmení
 
Rodné číslo
 
Adresa včetně PSČ
 
 
Telefon
Email

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s "Podmínkami činnosti LŠ při TJ SKOL Brno, z.s. v sezóně 2018-2019" a prohlašuji, že celkový zdravotní stav mého dítěte odpovídá nárokům na výcvik, který je běžný v LŠ.

V Brně dne

Podpis (jednoho z rodičů)

 

----------------------------------

----------------------------------

Nově je nezbytným předpokladem pro přijetí souhlas se zpracováním osobních údajů:  Stáhnout zde

Přihlášku naskenujte a elektronicky odešlete na adresu atelier@nytraplan.cz